Kansainvälistyminen

Suuntana Pohjoismaat, Venäjä tai Eurooppa? Meillä on vuosien käytönnönkokemus erilaisista kansainvälistymistavoista.

Yritykset etsivät kumppania 

Saattohoitopalvelumme vie yrityksesi käsi kädessä vientiasiakkaan luo.

Hoidamme kaikki käytännön kysymykset yrityksesi kanssa. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • tuotteistaminen
 • messut
 • kumppani- tai jälleenmyyjähaku
 • rahoitusvaihtoehtojen etsiminen
 • markkinaselvitykset
 • liiketoimintakulttuurivalmennukset

Toimintamallimme

Tarvekartoitus

Selvitämme yrityksesi tarjoaman tuotteen tai palvelun kysynnän kohdemaassa. Analysoimme yrityksesi mahdollisuudet lähteä kohdemaan markkinoille ja teemme kehitysehdotuksen.

Strategian laatiminen

Laadimme yhdessä kansainvälistymisstrategian, joka vastaa peruskysymyksiin: kenelle, mitä ja miten. Miten valittua asiakasryhmää voidaan palvella onnistuneesti?

Strategian toteuttaminen

Viemme yrityksesi maailmalle.

 

 

 

Yritykset pohtivat vientikysymyksiä

Yritykselläsi on jo kontakteja kohdemaassa ja vientitoiminta on aloitettu, mutta kontaktit eivät toimi tai ette pääse alkua pidemmälle.

Analysoimme yhdessä vientihankkeenne tilan ja laadimme toimintasuunnitelman. 

Viennin kompastuskiviä lähdetään selvittämään vientiasiakkailtanne ja kontakteiltanne yhdessä. Haastattelujen jälkeen teemme yrityksellenne esityksen toiminnan parantamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Vientikysymyksiä voivat olla:

 • uusien markkina-alueiden etsiminen
 • toimimattomat kontaktit
 • rahoitus
 • jälleenmyyjien koulutus ja valmennus
 • markkinointi
 • toimitusketjun rakentaminen ja kehittäminen

Toimintamallimme

Ongelmakartoitus

Toimitusketjuun ja kansainvälistymissuunnitelmaan syventyminen ja ongelmien tunnistaminen.

Ratkaisuehdotus

Kehityshankkeiden laatiminen ongelmakartoituksen perusteella.

Kehityshankkeet

Ongelmien ratkaisu kehityshankkeissa. 

Venäjälle?

Tutustu tuotteistettuun Venäjä-palveluumme

Kiinnostuitko?

Tulemme mielellämme esittäytymään ja tutustumaan, miten voisimme mahdollisesti olla avuksi.

Lisätiedot:

Heikki Nurminen
GSM +358 40 565 0936


© 2024 | Flamo Oy